نمایش دادن همه 4 نتیجه

کلید اتوماتیک اشنایدر قابلیت قطع و وصل کردن جریان برق در مدار را دارد و در مدل های کلید الکترومکانیک فشار ضعیف است. این کلید هنگام قطع و وصل کوتاه مدت جریان برق، اضافه بار از مدار محافظت می کند و قابلیت قطع جریان برق را در جریان های پایین تر یا بالاتر از ظرفیت اسمی مدار را دارد.

کلید اتوماتیک اشنایدر برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مدار، جریان های بالا و اضافه بار ورودی را تشخیص داده و جریان را قطع میکند. این بخش از یک قسمت شناساگر جریان و کلید قطع تشکیل شده است و عملکردی شبیه فیوز دارد.

در این کلید ها از رله های میکرولجیک استفاده شده است که توانایی محافظت موتوری، ژنراتوری و حفاظت از زمین را ممکن می سازد.